(Tin tức xây dựng) – 124 năm qua, ngành Xi măng Việt Nam nỗ lực không ngừng, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước nói chung và ngành Xây dựng nói riêng. Từ nhà máy xi măng đầu tiên Ngày 25/12/1899, kỹ sư Anbert Butin…