(Tin tức xây dựng – Doanh nghiệp) – Dulux đến từ AkzoNobel kỷ niệm 20 năm Hành trình kiến ​​tạo màu sắc kể từ khi chương trình Xu hướng Màu sắc (ColourFutures) – Màu của Năm được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2004. Hàng năm, các chuyên gia…