(Tin tức xây dựng) –  Chuyển đổi xanh giúp các doanh nghiệp trong ngành tạo ra lợi thế cạnh tranh, đồng thời đạt được các lợi ích lâu dài trong toàn bộ quá trình vận hành. Những năm gần đây, việc phát triển các công trình xanh đã trở thành…