(Tin tức xây dựng – Vật liệu xây dựng) – Vừa qua, sản phẩm Bê tông khí chưng áp (AAC) của Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera được Singapore Green Building Council (SGBC) xác nhận phù hợp với tiêu chí sản phẩm “xanh” và là thành viên chính…