(Tin tức xây dựng – Vật liệu xây dựng) – Giá thép xây dựng trong nước vừa được điều chỉnh giảm lần thứ hai liên tiếp. Có thương hiệu thép giảm tới 720.000 đồng/tấn.  Một số doanh nghiệp thép vừa thông báo giảm giá đối với sản phẩm thép thanh…