(Tư vấn xây dựng) – Ngoài ánh sáng trong phòng, màu sơn thực tế còn bị ảnh hưởng bởi số lượng lớp sơn và màu sắc của các đồ vật xung quanh. Trong nhiều trường hợp, màu sắc của sơn tường sau khi khô không giống với màu mẫu. Sự…