(Tư vấn xây dựng) – Nếu đã chán căn phòng có màu trung tính, bạn có thể thay đổi diện mạo không gian bằng những màu sơn nổi bật và dễ gây ấn tượng như hồng, vàng. Màu sơn có thể thay đổi diện mạo của cả căn phòng. Các…