(Tin tức xây dựng) – Đây là thông tin được chia sẻ tại buổi tọa đàm “Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) và quy định phê duyệt hồ sơ thiết kế của cơ quan quản lý Nhà nước” do Hiệp hội Tư vấn xây dựng…